بصل

بصل

Golden Onion

Season: February / March / April / May / June

Size: 40 : 100 mm

Packing: Upon Client’s request

Red Onion

Season: (Fresh) March / June
(Stored) July / August / September / October / November / December / January / February / March

Size: 40 : 100 mm

Packing : Upon Client’s request

Spring Onion

Season: January / February / March

Size: 8 : 45 mm

Lenght: 27 : 38 mm

صور منتجاتنا